Liming av topp og bunn :

 

Fresing av spor for hals :

Montering av binding :

 

                       

 

 

 

                                                                                                                                          Montering av band-->