Liming av linnings : 

 

                        

Fresing av F.hull :

Fresing av bracing :